Venter mer skatt for folk flest

Finanskomitéleder Hans Olav Syversen (KrF) tror to forhold automatisk vil bremse folks lånelyst fremover, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg regner med at regjeringens 2017-budsjett medfører at rentefradraget de facto blir redusert. Det blir selskapsskattereduksjon, og den vil følges av kutt i personskatteprosenten. Men der økes som regel trinnskatten. Resultatet er at verdien av rentefradraget vil gå ned, sier han til avisen.

I hovedstaden, der boligprisveksten er desidert størst, venter han Syversen økt eiendomsskatt.

– Eiendomsskatten i Oslo vil fungere slik at boligomsetningen vil gi en kraftig vekst. Såvidt jeg vet regnes det med en inntekt på oppunder en milliard neste år. Bunnfradraget står stille, men verdien baseres på gjennomførte salg. Når prisene går i været, blir det automatisk en høyere takst, påpeker han.

Stortingspartiene er ifølge avisen ellers forsiktige, og advarer mot generelle tiltak for hele landet når boligprisveksten i hovedsak gjelder Oslo.

– Noen steder går prisene ned. Jeg tror ikke det går an å beslutte seg ut av prisutviklingen. Svaret i Oslo er å bygge flere boliger, sier Høyres Svein Flåtten til DN.