Vestlandet får ikke «supermottak: – Veldig skuffende

I dag ble det kjent at Oslo, Larvik, Steinkjer, Bodø og Kristiansand får regjeringens velsignelse, og økonomiske støtte, til å opprette integreringsmottak.

Mottakene, også kalt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) «supermottak», skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn raskt får språkopplæring, kommer i arbeid og blir en del av lokalsamfunnet.

Vestlandet er eneste landsdel som ikke får et slikt mottak. Det skaper reaksjoner i region vest i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Regiondirektør Bente Blytt forteller at de har jobbet hardt for å planlegge et slikt mottak i Bergen.

– Det er klart vi hadde ønsket å ha det i vår region. Bergen er jo en stor bosettingskommune, som er utrolig positive og ønsker å prøve nye ting for å lykkes med integreringen av de nyankomne, sier Blytt.

– Har jobbet mye

Planen siden Listhaugs fremleggelse av integreringsmottak-planene i vår, har vært at Arna mottak skulle bli integreringsmottaket i Bergen og region vest.

Bente Blytt

Bente Blytt, regiondirektør i Imdi.

Foto: privat

– Det har vært jobbet mye både fra UDI, Imdi og kommunen sin side. Vi har vært i møter både før og etter sommerferien. UDI har vært på mottaket og hatt møter med dem, og Bergen kommune har vært i møter blant annet med fylkeskommunen og karrieresenteret, sier Blytt.

Hun sier regionen nå får mindre penger til integreringstiltakene de hadde planlagt å jobbe med på integreringsmottaket.

– Det viktigste for oss nå er å jobbe videre med karrieresentre og fylkeskommunene for å få folk i tiltak fortest mulig.

Bergensbyråd: – Veldig skuffet

Byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen, Erlend Horn (V) er svært misfornøyd med at byen ikke får integreringsmottak.

– Det er vi selvsagt veldig skuffet over. Vi mener mottaket i Ytre Arna ville vært et veldig godt sted å ha det. De var veldig godt forberedte og hadde veldig gode planer. Kommunen har også brukt mye tid på dette, sier Horn.

Han har ikke sett noen begrunnelse for hvorfor Bergen og Vestlandet er forbigått.

Listhaug

PRESSEKONFERANSE: Sylvi Listhaug offentliggjorde i dag hvem som får integreringsmottak.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ville hatt flere «supermottak»

– Men det jeg vet er at Bergen var eneste kommune på Vestlandet som søkte. Bergen ville vært en ideell plassering, for vi var godt forberedte og har mye kompetanse. At det ikke kommer et integreringsmottak i det hele tatt på Vestlandet, synes jeg er synd, med tanke på geografisk spredning. Men regjeringen har tydeligvis valgt annerledes, konstaterer Horn.

På pressekonferansen onsdag sa Listhaug at de fem mottakene får til sammen 500 plasser. Det er satt av 5,4 millioner kroner på statsbudsjettet til disse.

– Jeg mener mange flere enn fem mottak burde fått status som integreringssmottak, sier Horn.