Vil gi fedre flere rettigheter

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Blant annet foreslås det felles foreldreansvar for dem som ikke bor sammen og meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte, ifølge Aftenposten.

I tillegg skal delt bosted komme først i lovbestemmelsen, og varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.

– Målet vårt er at barn skal kunne ha samvær med begge foreldrene sine også etter et samlivsbrudd. Ved å løfte fram delt bosted først i loven ønsker vi å sende et signal om at vi ønsker at flere skal velge denne løsningen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Hun understreker at avtalefriheten skal ligge i bunnen og at foreldrene skal få bestemme selv hvilken løsning de går for.