Vil sjekke fakturering av kredittkort

Finanstilsynet varslet banker og finansieringsforetak i et brev 25. mai i år om at tilsynet ville foreta en undersøkelse av foretakenes gjennomføring av retningslinjer for fakturering av kredittkort.

Ved manglende gjennomføring ville tilsynet starte et arbeid for å forskriftsfeste retningslinjene.

Nå har Finanstilsynet sendt ut et svarskjerma til foretakene, der svarfristen er satt til 7. oktober.

I skjemaet blir foretakene bedt om å oppgi totalt utestående kredittkortgjeld per 30. september 2016, og hvor mye av denne som er rentebærende.

Foretakene får fire spørsmål til, først og fremst om de har innarbeidede rutiner for å hindre at kredittrammen økes uten at kunden har søkt om det, og om de har tilsvarende rutiner som sikrer at søknader avslås hvis kredittvurderingen er negativ.

Undersøkelsen her.