Vurderer å finansiere EPO-forskning

Mandag var skipresident Erik Røste på et møte med Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, og representanter fra Norges Idrettshøgskole (NIH). Der behandlet de søknader om forskningsstøtte, og én av søknadene dreier seg om å gjennomføre et EPO-prosjekt i Norge.

– Enkeltsøknader som er i prosess, kan jeg ikke kommentere, sier Røste til NRK.

Antidoping Norge og Norges Skiforbund inngikk i 2014 en avtale om økonomisk støtte til antidopingforskning. I år gir de 300.000 kroner hver. Det er foreløpig ikke kjent om EPO-prosjektet får støtte.

Avviste EPO-prosjekt i fjor

– Har Norges Skiforbund noen betenkeligheter med å finansiere et EPO-prosjekt i Norge?

– I fjor ble et EPO-prosjekt avslått, blant annet av den grunn. Vår motivasjon til å svare ja på Antidoping Norge sitt initiativ, er å bidra med midler til forskning for å bekjempe doping. Enkeltprosjekter blir vurdert ut ifra dette kriteriet, svarer Røste.

EPO stimulerer produksjonen av røde blodlegemer og er derfor svært effektivt som dopingmiddel. I 1997 fikk norske idrettsutøvere EPO i forbindelse med forskning. Det er det eneste kjente EPO-prosjektet knyttet til idrett her til lands.

– Det handler om å bidra med forskningsmidler til forebygging mot og bekjempelse av doping, understreker Røste.

Wada: – Viktig at det ikke er noen interessekonflikt

Tidligere har Verdens antidopingbyrå (Wada) trukket støtten til EPO-forskning i Norge fordi prosjekter som skulle få støtte, måtte være helt uavhengig av nasjonale landslag.

 Ben Nichols, WADA's Head of Communication

TALSPERSON FOR WADA: Ben Nichols.

Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– I alle forskningsprosjekt er det viktig at det ikke er noen interessekonflikt som vil påvirke effekten av forskningen, sier Wadas kommunikasjonssjef Ben Nichols til NRK.

Han åpner likevel for at det kan være greit at skiforbundet sponser EPO-forskning.

– Målet for forskningen må være utvikling av måter å oppdage doping på, mener Nichols, og legger til at det i prinsippet ikke er noe i veien for at nasjonale forbund finansierer forskning, så lenge det ikke påvirker prosjektet.

Videre påpekeker Nichols at det er krav om etisk godkjenning.

– Hvis prosjektet settes på spill på grunn av båndene mellom sponseren og forskningsdeltakerne eller utøvederne, kan det potensielt føre til at det blir problemtaisk å få etisk godkjenning, sier Wadas kommunikasjonssjef.

Får ros av Antidoping Norge

Anders Solheim i Antidoping Norge er strålende fornøyd med at skiforbundet er med og betaler for antidopingforskning.

Anders Solheim i Antidoping Norge

ANTIDOPING-LEDER: Anders Solheim.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg synes det er flott at skiforbundet går i bresjen. Vi skulle gjerne hatt med flere særforbund, sier Solheim.

Han ønsker ikke på nåværende tidspunkt å snakke om søknadene som er inne, men prosjektene som får støtte, offentliggjøres etter hvert.

– Vi vil bidra til forskning som kan gjøre antidopingarbeidet mer effektivt, og det er ikke nok at Antidoping Norge står for det alene, avslutter den daglige lederen.