Westerdals tar statens millionkrav til retten

Kunnskapsdepartementet krevde 6. september at høyskolen må tilbakebetale 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble gitt til høyskolens forløper, Westerdals School of Communication (WSoC), i perioden 2002-2012.

Dette fordi departementet mener skolen oppga uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend for studenter ved tre av skolens ikke-godkjente utdanninger.

Nå slår skolen tilbake mot departementet og krever en juridisk prøving av kravet.

– Vårt ansvar er å sikre at Westerdals Oslo ACT ikke blir påført kostnader høyskolen ikke skal ha, og vi ser fram til at en uavhengig instans avgjør disse spørsmålene, skriver rektor Tine Widerøe i en pressemelding.

– Høyskolen ønsker en rettslig prøving av rettmessigheten av kravene, skriver Widerøe.

56 millioner totalt

Departementet ga tidligere i år forvarsel om at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt fra høyskolen, men har foreløpig bare fremmet formelt krav om 35 millioner for urettmessig innvilget statsstøtte. Dette forholdet er også anmeldt til Økokrim.

De resterende 21 millionene knytter seg til urettmessig studielån og stipend utbetalt til studentene ved de tre linjene.

Westerdals Oslo ACT opplyser til NTB at de foreløpig ikke har besluttet hvordan de vil forholde seg til dette kravet når det kommer.