WHO: 9 av 10 puster skadelig luft

Problemet er størst i byene, men luftkvaliteten i mindre befolkede områder er verre enn mange tror, mener WHO.

Maria Neira, direktør for offentlig helse

Maria Neira, direktør for offentlig helse og miljø i WHO.

Foto: Salvatore Di Nolfi / Ap

– Luftforurensing rammer praktisk talt alle land i verden og alle deler av samfunnet. Det er en global helsekrise, og tiltak mot dette kan ikke komme fort nok, sier WHOs leder for offentlig helse og miljø, Maria Neira.

Neira ber verdens regjeringer om å redusere antall biler på veiene, forbedre renovasjonsarbeidet og legge om til mer miljøvennlig brensel, skriver AFP.

Verst i Sørøst-Asia

WHO har samlet inn satellittdata fra drøyt 3000 målepunkter over hele verden. Informasjonen er slått sammen med satellittdata og samlet i et interaktivt kart, og ifølge organisasjonen er det tidenes mest detaljerte kartlegging av den globale luftkvaliteten.

Studien fokuserer på skadelige partikler med en diameter på under 2,5 mikrometer, også kjent som PM2.5. Disse kan inneholde gifter som sulfat og svart karbon. Luft med mer enn ti mikrogram PM2.5 per kubikkmeter regnes som helsefarlig.

Tall fra 2012 viste at 6,5 millioner dødsfall kunne knyttes til innendørs og utendørs luftforurensing. Det utgjorde 11,6 prosent av alle dødsfall i verden.

Nærmere 90 prosent av dødsfallene skjer i fattige land, og situasjonen er verst i Sørøst-Asia og vestsiden av Stillehavet.

WHO trekker frem Kina, Malaysia og Vietnam som noen av de hardest rammede landene.

WHOs forurensingskart

WHOs nye luftforurensingskart viser at situasjonen er verst i Sørøst-Asia og deler av Afrika og Midtøsten.

Foto: WHO

– Munnbind hjelper ikke

WHO mener det er lite effektivt å holde seg inne på dager der luftforurensingen er ekstra ille, ettersom den største trusselen er å puste skadelig luft over lengre perioder.

Dermed er varsler om luftkvalitet, slik myndighetene i Beijing sporadisk går ut med, til liten hjelp på lang sikt.

WHO skriver videre at de heller ikke har sett tilfredsstillende bevis på at munnbind og masker som skal filtrere luft har noen særlig effekt.

En undersøkelse WHO publiserte i mai viste at 80 prosent av innbyggerne i verdens byer pustet inn skadelig luft. Tallet økte til 98 prosent i fattige land.

– Luftforurensing fortsetter å påvirke helsa til de mest sårbare folkegruppene; kvinner, barn og eldre voksne. For at folk skal være sunne, må de puste ren luft fra sitt første til sitt siste åndedrag, sier WHOs assisterende generaldirektør Flavia Bustreo.

Kinesere med munnbind

Munnbind og masker har liten effekt, mener WHO. Her fra Beijing i fjor høst.

Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters