WTO ser lavere vekst i verdensøkonomien

WTO regner nå med at veksten i år kun vil bli på 1,7 prosent., mens det i april var håp om en vekst på 2,8 prosent.

Anslaget er langt lavere enn hva organisasjonen anslo for ett år siden, da den ventede veksten lå på 3,6 prosent for 2016.

WTO har også nedjustert anslaget for neste års vekst fra 3,6 prosent til et sted mellom 1,8 og 3,1 prosent.

Det er spesielt handelstallene som skaper bekymring. Mindre vekst i land som Kina og Brasil bidrar med sitt, men også i Nord-Amerika går det tregere.

– Den dramatiske nedgangen i handelsveksten er alvorlig og bør være en vekker, sier WTO-sjef Robert Azevedo. (©NTB)