Ytterligere 60 må gå i TV 2

Fra før har 63 personer fått innvilget sluttpakke i den pågående spareprosessen. Fristen for å søke gikk ut 16. september. Forrige uke opplyste organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand til Medier24 at det vil være et ytterligere behov for å redusere antall ansatte, men at det konkrete tallet vil bli gjort kjent på torsdagens strategiframleggelse.

Nettavisen får opplyst av flere kilder i TV 2-systemet at ytterligere 60 ansatte må slutte. Noen kilder er imidlertid langt mer pessimistiske og nevner langt høyere tall.

Kanalen antydet i vår et behov for å spare 350 millioner kroner fram mot 2020. Selv om alt ikke kan tas med nedbemanning, er det spekulert på at mellom 100 og 200 ansatte må gå fra kanalen, skrev Medier24.

Ifølge Nettavisen tar styret stilling til kuttplanene torsdag morgen. Planene presenteres for de ansatte i et allmøte klokken 11.30, med påfølgende avdelingsvise møter.

Ledelsen i TV 2 har varslet at de vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av allmøtet.